CoursegoulesCoursegoules er en liten fjellandsby som ligger 1000 meter over havet, 16 kilometer nord for Vence. Innbyggertallet er 320 i hele kommunen, og de fleste bor i landsbyen. Landsbyen er fra 12-1300 tallet, men romerne grunnla den opprinnelige Coursegoules mye tidligere. Da lå byen litt lenger vestover i fjellsiden. Den gangen dannet skogsdrift, korn, sauer, geiter og kyr næringsgrunnlaget. I dag er det noen som produserer honning og det er fortsatt enkelte sauer og geiter som gresser i fjellområdet og skaper en levende atmosfære, men de fleste innbyggerne pendler til arbeid nærmere kysten. I storhetstiden på slutten av 1800-tallet bodde det rundt 800 mennesker i landsbyen, og innbyggerne hadde sin egen politimester. I dag er situasjonen annerledes. To dager i uken, mandag og torsdag, er borgermesteren tilstede som den eneste offentlige personen i Coursegoules.